Hadice & Hydraulické hadice

Hadice je specializovaný předmět běžné denní potřeby užívaný v mnoha oborech lidské činnosti k transportu a rozvodu tekutin a plynů na kratší vzdálenost. Hadice bývají také běžnou součástí mnoha strojů a soustrojí. Jedná se o zvláštní formu pryžového potrubí, které je pružné, ohebné a do jisté míry i odolné jak vůči nedestruktivnímu mechanickému namáhání tak i vůči vnitřnímu přetlaku (hydraulické hadice) nebo i podtlaku - speciální hadice.


Hydraulické hadice

Jsou speciální tlakové hadice s ocelovým kordel - ocelovým opletem. Používají se pro dopravu tlakových kapalin, především hydraulických olejů od hydrogenerátoru k hydromotoru. Hydraulické hadice odolávají vysokým tlakům a jsou opatřeny speciálním šroubením pro pevný a těsný spoj.

Požární hadice

Požární hadice (dále jen PH) jsou hadice určené k dopravě vody zejména při zdolávání požárů, odčerpávání vody ze zaplavených prostor a při požárním sportu. Jsou využívany jednotkami profesionálních i dobrovolných hasičů. Požární hadice mají zvýšenou odolnost vůči teplotě, jsou pružné a velmi dobře skladovatelné.


News

Tagy:

Mytí, Hadice, Hydraulické hadice, Průmyslové hadice, Zahradní hadice, Požární hadice, Hadičky, Tlakové hadice

Top Linky: